1
2
3
Delivery
Delivery
Delivery
Time 1399-02-17 00:00 Time برآورد دقیق سن وال ها با ایزوتوپ های بمب اتم
 
یکی از دشواری های مطالعه بر روی حیوانات و جانواران برآورد سن آنها و مدت زمان باقی مانده از عمر آنهاست که حالا با استفاده از ایزوتوپ های بمب اتم ممکن شده است.

ادامه مطلب

04   تلفن:
09055204638
04  نشانی:
مشهد، خیابان خواجه ربیع، آیت الله عبادی 80 پلاک3
04   پیام کوتاه:
 30003300887766
04    ایمیل:
 info@ fakhtehnews.ir
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری

 
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳
 
2024 - Jul - 16