1
2
3
Delivery
Delivery
Delivery
Time 1401-11-19 11:42 Time سه شماره از ماهنامه تخصصی دامپزشکی کشور منتشر شد؛ نظر شما درباره این نشریه چیست؟
 
سومین شماره از ماهنامه تخصصی دامپزشکی کشور با عنوان «فاخته» منتشر شد؛ نظر شما درباره این نشریه چیست؟

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1401-04-23 09:12 Time مهم ترین خواسته شما از رئیس جدید «سازمان نظام دامپزشکی» چیست؟
 
با توجه به حضور دکتر «حامد زارعی» در جایگاه ریاست سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین خواسته شما به عنوان عضوی از خانواده نظام دامپزشکی از وی چیست؟

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1401-01-30 09:28 Time به نظر شما مهم ترین اولویت های «سند تحول» سازمان دامپزشکی کدام موارد باید باشند؟
 
با توجه به رویکرد اخیر «معاون وزیر و رییس سازمان دامپزشکی کشور» در خصوص تدوین«سند تحول» این سازمان، به نظر شما کدام موارد باید در تنظیم این سند به عنوان اولویت در نظر گرفته شود؟

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1400-09-21 18:01 Time مهم ترین خواسته شما از رئیس جدید «سازمان دامپزشکی کشور» چیست؟
 
با توجه به حضور دکتر «سیدمحمد آقامیری» در جایگاه ریاست سازمان دامپزشکی کشور، مهم ترین خواسته شما به عنوان عضوی از خانواده دامپزشکی از وی چیست؟

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
Time 1400-06-13 09:59 Time مهم ترین خواسته شما از وزیر جهاد کشاورزی چیست؟
 
با توجه به حضور دکتر ساداتی نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، مهم ترین خواسته شما به عنوان عضوی از خانواده کشاورزی و امنیت غذایی کشور از وی چیست؟

ادامه مطلب

04   تلفن:
09055204638
04  نشانی:
مشهد، خیابان خواجه ربیع، آیت الله عبادی 80 پلاک3
04   پیام کوتاه:
 30003300887766
04    ایمیل:
 info@ fakhtehnews.ir
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری

 
چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳
 
2024 - Jun - 26