1
2
3
Delivery
Delivery
Delivery
یادداشت؛ علیرضا کیهان پور:
Time 1402-04-13 11:21 Time کارکردن "فتوسنتزی*" با روش و منش غیر منطقی حرف " فقط " حرف من است...!
 
برخی افراد نوع کارکرد و مدیریت اشان به روش "فتوسنتزی" است و به مجموعه خود هزینه های غیر ضرور تحمیل نموده و اصطلاحا موجب "درد" سازمانی خارج از توان ساختار می شوند که نیاز به ترمیم و بازسازی درونی و بیرونی دارد.

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
یادداشت؛ علیرضا کیهان پور:
Time 1402-04-11 05:26 Time پَر پرواز "شهپَر فضای آنلاین" بَر سَر ۱۹۰ هزار مزرعه خُرد و ده هزار کشاورز پس از ۳۲۰ سال
 
روزنامه آلمانی زبان "وینیر سایتونگ" بر فراز دامنه های کوه"آلپ" و رودخانه آبی فام"دانوب" که در شهر "وین" کشور سرسبز "اتریش" از سال ۱۷۰۳ میلادی به طور منظم چاپ می شد پس از ۳۲۰ سال، نسخه چاپی آن از امروز متوقف و " پَر پرواز شَهپر فضای "آنلاین" آن بر سر ۱۹۰ هزار مزرعه و ده هزار کشاورز یک جمعیت حدود ۹/۵ میلیون نفری این کشور" که از نکته نظر مساحت به اندازه کشور امارات متحده عربی است، چترگسترده خود را گس

ادامه مطلب

Delivery
Delivery
Delivery
یادداشت؛ علیرضا کیهان پور:
Time 1402-04-09 11:22 Time از جلو نظام سر صف؛ لطفا تاریخ را از نو بنویسید... نقدی بر تاریخ شفاهی کشاورزی ایران
 
اگر تک نگاشت های تاریخ شفاهی کشاورزی ایران توسط افراد کمیته تدوین بَرخط و غیربَرخط مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وابسته به سازمان تات" وزارت جهاد کشاورزی" در قالب یک پروژه با تخصیص اعتبار مورد نیاز صورت گرفته باشد که در واقع در همین چارچوب است تا زمان نگارش این یادداشت توسط اینجانب، با ۲۵ نفر از جامعه هدف خود مصاحبه کرده و در فضای مجازی منتشر و اکثر این تک نگاشت ها را در شمارگان یک هزار جلدی چاپ و

ادامه مطلب

04   تلفن:
09055204638
04  نشانی:
مشهد، خیابان خواجه ربیع، آیت الله عبادی 80 پلاک3
04   پیام کوتاه:
 30003300887766
04    ایمیل:
 info@ fakhtehnews.ir
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری

 
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳
 
2024 - Jul - 16